Du kan bli vendepunktet i noens liv

Denne siden er et hjelpemiddel for deg som jobber som audiograf. Her finnes opplæring og informasjon som kan hjelpe deg i din jobb med å identifisere hvilke av dine pasienter som kan ha nytte av et hørselsimplantat. Last ned eller bestill materiell til deg som audiograf eller dine pasienter.

Siden oppdateres regelmessig med nytt materiale og nye forskningsresultater. Alt materiell som tilbys her, er kostnadsfritt.

Ikke utsett samtalen om hørselsimplantat med din pasient

Mange har god nytte av høreapparater, men i enkelte tilfeller har ikke bruker lenger hjelp av høreapparatet.

For personer med hørselstap over 75dB HL på beste øret PTA4 og/eller taleoppfattelse under 50%1 kan cochleaimpantat (CI) være en god løsning. Dessverre kjenner få til CI og kun ett fåtall av de som oppfyller CI-kriteriene, har fått implantat. Derfor er det viktig å spre kunnskap om CI som en god løsning når høreapparatet ikke strekker lengre.

Gjennom å bistå dine pasienter med alvorlig hørselsnedsettelse med en henvisning til CI-utredning, kan du bidra til bedret livskvalitet.

Kontaktskjema

Book en kostnadsfri opplæring

Vi har høy kompetanse på hvem av dine pasienter som kan være aktuelle for hørselsimplantat. Og vi bidrar gjerne med mer kunnskap om f.eks. kriterier, resultat og kostandseffektivitet når det gjelder CI. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for å avtale et besøk eller svare på dine spørsmål.

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

Cochlears nyhetsbrev er laget til personell innen hørselsomsorgen. Her kan du lese om de nyeste forskningsresultatene, laste ned materiell til både deg og din pasient, samt få informasjon om tilgjengelig opplæring.

Materiell for deg og din pasient

Vil du lese mer om hørselsimpantat eller ønsker du informasjon som du kan dele ut til din pasient?

Last ned eller bestill gratis materiell.

Her er noe materiale du kan laste ned

Hvordan CI fungerer, kriterier for henvisning, ulike forskningsresultater, med mer.

Overgang fra høreapparater til cochleaimplantater

En studie med resultater i to artikler i JAMA Otolaryngol - Head Neck Surg.

Impanterbare hørselsløsninger

Funksjon, indikasjoner og fordeler

Kriterier - Når skal jeg henvise?

Norske retningslinjer for henvisning til CI, eksempel på audiogram og henvisningens innhold

Hvor mye bedre hører pasientene etter å ha fått CI?

Sammenlignet med to høreapparater, rapport fra en multisenter-studie.

Slik fungerer et cochleaimplantat

Plakater: Cochlear™ Nucleus® 8- og Kanso® 2-lydprosessor

Audiogram

Plakater: Audiogram med vanlige lyder

Her er noe materiale du kan laste ned

Slik fungerer et hørselsimplantat, brukerhistorier, spørreskjemaer og mer.

Når høreapparatene ikke lenger strekker til

Informasjon om hørsel og hørselsimplantat

Cochleaimplantat - en mulighet til å høre igjen

Spørreskjema for lyttesituasjoner

Oppdag fordelene med bimodal hørsel

Vær forberedt før ditt audiografbesøk

En veiledning for deg som vurderer implantat

Slik kan du forberede deg før CI-operasjonen

Bestill gratis mmateriell

Fyll ut skjemaet. Felt markert med * er obligatoriske og må fylles ut.

 

1. Veileder for øre-nese-halsfaget, Norsk forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi. 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-Forening-for-Otorhinolaryngologi-Hode--og-Halskirurgi/Veileder-for-ore-nese-halsfaget/

Scroll to top