Du kan bli vendepunktet i noens liv

Denne siden er et hjelpemiddel for deg som jobber som audiograf. Her finnes opplæring og informasjon som kan hjelpe deg i din jobb med å identifisere hvilke av dine pasienter som kan ha nytte av et hørselsimplantat. Last ned eller bestill materiell til deg som audiograf eller dine pasienter.

Siden oppdateres regelmessig med nytt materiale og nye forskningsresultater. Alt materiell som tilbys her, er kostnadsfritt.

Ikke utsett samtalen om hørselsimplantat med din pasient

Mange har god nytte av høreapparater, men noen ganger strekker de ikke til lengre.

For personer med store hørselstap (>75dB på beste øret PTA4) kan cochleaimpantat (CI) være en god løsning. Dessverre kjenner få til CI og hittil har bare 16 prosent av dem som oppfyller CI-kriteriene fått ett impantat. Derfor vil vi spre kunnskap om dette.

Gjennom å hjelpe dine pasienter med alvorlig hørselsnedsettelse med en henvisning til CI-utredning, kan du bidra til bedret livskvalitet.

Kontaktskjema

Book en kostnadsfri opplæring

Vi har høy kompetanse på hvem av dine pasienter som kan være aktuelle for hørselsimplantat. Og vi bidrar gjerne med mer kunnskap om f.eks. kriterier, resultat og kostandseffektivitet når det gjelder CI. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for å avtale et besøk eller svare på dine spørsmål.

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

Cochlears nyhetsbrev er laget til personell innen hørselsomsorgen. Her kan du lese om de nyeste forskningsresultatene, laste ned materiell til både deg og din pasient, samt få informasjon om tilgjengelig opplæring.

Materiell for deg og din pasient

Vil du lese mer om hørselsimpantat eller ønsker du informasjon som du kan dele ut til din pasient?

Last ned eller bestill gratis materiell.

For audiografer

Hvordan CI fungerer, kriterier for henvisning, ulike forskningsresultater, med mer.

CI-kriterier og informasjon

Hvem kan være kandidat for Cochlear™ Osia® System?

Kriterier - Når skal jeg henvise?

Norske retningslinjer for henvisning til CI, eksempel på audiogram og henvisningens innhold

Impanterbare hørselsløsninger

Funksjon, indikasjoner og fordeler

Rapport fra en multisenter-studie om bimodal løsning

Brukernes hørselsfunksjon med å gå fra to høreapparater til å høre med ett CI og et høreapparat

Plakater

Slik fungerer et cochleaimplantat

Cochlear™ Nucleus® 8- og Kanso® 2-lydprosessor

Audiogram

Audiogram med vanlige lyder

Pasientinformasjon

Slik fungerer et hørselsimplantat, brukerhistorier, spørreskjemaer og mer.

Generell informasjon

Informasjon om Cochlear™ Osia® -systemet

Når høreapparatene ikke lenger strekker til

Informasjon om hørsel og hørselsimplantat

Cochleaimplantat - en mulighet til å høre igjen

Spørreskjema for lyttesituasjoner

Oppdag fordelene med bimodal hørsel

Er ett hørselsimplantat rett løsning for deg?

Kun digital PDF

Vær forberedt før ditt audiografbesøk

En veiledning for deg som vurderer implantat

Slik kan du forberede deg før CI-operasjonen

Bestill trykt materiell

Fyll ut skjemaet. Felt markert med * er obligatoriske og må fylles ut.

Scroll to top