10 & 11 oktober 2024

Nätverksträff för Audionomer

För dig som arbetar med benledda hörapparater

Välkommen till den 7:e nätverksträffen för audionomer som arbetar med benledda hörapparater

Tid och plats

Datum: 10:e & 11:e oktober 2024, lunch till lunch

Plats: CCC Karlstad Congress Culture Center, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad

10:e oktober 2024

12.00: Registrering och Lunch

11:e oktober 2024

08.00: Välkommen till dag två

12.05: Lunch och avslut.

Resa och boende

Kursdeltagare bokar och betalar eventuell resa och boende själv.

Hotellförslag: Scandic Winn www.scandichotels.se

Kontakt

För vidare information kontakta:

Åsa Green, asa.green@regionvarmland.se

Birgitta Johansson, birgitta.a.johansson@regionvarmland.se

Registrera dig här