1 och 2 oktober 2020

Nätverksträff för Audionomer

För dig som arbetar med benledda hörapparater

Välkommen till den 5:e nätverksträffen för audionomer som arbetar med benledda hörapparater

Tema för årets nätverksträff är Nya teknologier inom benledda hörapparatlösningar.

Tid och plats

Datum: 1 och 2 oktober 2020

Plats: Stockholm Barkarby, Welcome Hotel, Wärdshuset Lasse Maja

Program

Dag 1

10:00-11:00: Registrering, kaffe, utställningsbesök

11:00-11:10: Välkomna - Ching Huang och Birgitta Sköld

11:10-11:30: Henrik Smeds - BAHS lösningar och kirurgi medicinsk

11:30-12:30: Oticon Medical, Med-El och Cochlear Nordic

12:30-13:30: Lunch

13:30-15:00:

  • Dr Cecilia Engmér Berglin - atresimottagningen för barn
  • Ching Huang - Erfarenheter av BAHS lösningar på vuxna
  • Elin Bergius - Fördelar med högre MFO i benförankrade hörapparatsystem
  • Mona Eng - Väntar på titel

15:00-15:30: Kaffe

15:30- 17:00: Föreläsning och patientdiskussion i grupp

19:00-22:00: Middag och kvällsunderhållning

Dag 2

08:30-10:00:

  • Filip Asp - väntar på titel
  • Dr. Fatima Moumen Denanto – Forskning om binaural anpassning av BAHS
  • Dr. Hanna Josefsson - Forskning på ensidiga hörselnedsättningar

10:00-10:30: Förstärkt fika med smörgåsar

10:30-11:45:

  • Prof. Stefan Stenfelt
  • (Ev. Joakim Grendin - Bonebridge)

11:45-12:45: Paneldiskussion med fem representanter från olika yrkesgrupper.

Moderator: Henrik Smeds

Joakim Grendin, Dr. Anna Granath, Maria Valo, Ching Huang, och Prof. Stefan Stenfält.

13:00-14:00: Lunch och avslut

Utskriftsvänlig PDF av programmet

Kostnad

Kursdeltagaren betalar en anmälningsavgift på 2 500 kr ex. moms exkl. resa och boende. I kursavgiften ingår förtäring och aktiviteter under utbildningsdagarna.

Resa och boende

Kursdeltagare bokar och betalar resa och eventuellt boende direkt via hotellet, länk till hotellet LasseMaja hemsida.


Kontakt

För vidare information kontakta

Leg. Audionom Birgitta Sköld: birgitta.skold@sll.se

Leg. Audionom Ching: Huang ching.huang@sll.se

ÖNH, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhus

Registrering

Sista anmälningsdatum är den 15 juni.