5 november 2020

Nätverksträff för Audionomer

För dig som arbetar med benledda hörapparater

Välkommen till den 5:e nätverksträffen för audionomer som arbetar med benledda hörapparater

Tema för årets nätverksträff är Nya teknologier inom benledda hörapparatlösningar.

Tid och plats

Datum: 5 november 2020

Plats: På grund av den rådande COVID-19 pandemin erbjuder vi enbart deltagare att medverka via webinar. 

Program

08.45-09.00: Anslut till mötet och teknik check

09.00-09.10: Välkomna - Audionom Ching Huang och Audionom Birgitta Sköld

09.15-09.30: Dr Henrik Smeds - BAHS lösningar och kirurgiska principer

09.30-10.30: Leverantörsinformation

  • 09.30-09.45: Oticon Medical
  • 09.50-10.05: Med-El
  • 10.10-10.25: Cochlear Nordic

10.30-10.50: Paus

10.50-11.10: Audionom Elin Bergius - Fördelar med högre MFO i benförankrade hörapparatsystem

11.15-11.30: Audionom Mona Eng - Hörstyrkefunktion för benlett ljud

11.35-11.50: Dr Cecilia Engmér Berglin - Atresimottagningen för barn

11.55-12.10 Audionom Ann-Charlotte Persson - Objektiv utvärderingsmetod

12.15-13.30: Lunch

13.30-13.45: Audionom Ching Huang - Erfarenheter av icke kirurgiska BAHS lösningar på vuxna

13.50-14.10: Prof. Stefan Stenfelt - Benledningsstimulering via hud

14.15-14.35: Ingenjör Filip Asp & Dr. Fatima Moumen Denanto - Spatial hörsel med benförankrade hörapparater

14.40-15.00: Dr Mimmi Werner/Audionom Elenor Lundgren/Eleonor Koro - Går resultat av aktiva benledningsimplantat att förutse på individnivå?

15:00-15:30: Paus

15.30-15.50: Audiolog Inger Uhlén - Barn med ensidig hörselnedsättning - subjektiv och objektiv hörapparatnytta

15.55-16.30: Diskussion, utvärdering, avslut och överlämnande till nästa arrangör

Program i nedladdningsbar PDF

Kostnad

Kursdeltagaren betalar en anmälningsavgift på:

  • Delta fysiskt: 1500 kr ex. moms exkl. resa och ev. boende. I kostnaden ingår fika och lunch.
  • Delta via webinar: 500 kr ex. moms per uppkoppling.


Inbetalning sker till: Bankgiro 5007-6322

Kostnadsställe 54641
Projektkod 929372
Referens: Henrik Smeds ska anges som meddelande vid inbetalning.

Karolinska Universitetssjukhuset, Box 4027, 141 04  Huddinge

Resa och boende

Kursdeltagare bokar och betalar eventuell resa och boende själv.

Kontakt

För vidare information kontakta

Leg. Audionom Birgitta Sköld: birgitta.skold@sll.se

Leg. Audionom Ching: Huang ching.huang@sll.se

ÖNH, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhus

Registrering

Sista anmälningsdatum är den 29 oktober.