Infotilaisuudessa käymme läpi muun muassa seuraavia asioita:


Miten kuulo toimii

  • Normaali kuulo
  • Alentunut kuulo, mitä se tarkoittaa?

Kuinka kuulokojeet toimivat

  • Erilaisia kuulokojeita erilaisiin kuulonalenemiin

Sisäkorvaistute

  • Miten luujohto- ja sisäkorvaistutteet toimivat?
  • Kuka voi hyötyä sisäkorvaistutteesta?
  • Mitä tapahtuu ennen leikkausta, sen aikana ja leikkauksen jälkeen?

Seuraava tapaaminen