Informationsmöte

Vad händer efter mötet?

Detta händer efter mötet

Efter informationsträffen kommer du att veta mer om hur din hörsel fungerar, vad du kan förvänta dig av vanliga hörapparater, samt när och för vem implanterbara hörsellösningar kan vara ett alternativ.

Du kommer att få tips på hur du kan gå vidare och hur du själv kan påverka din hörselsituation.

Visste du att...

  • 1 av 3 vuxna 65+ påverkas av hörselnedsättning -1
  • 1 av 2 människor har en närstående med måttlig till grav hörselnedsättning -2
  • Man tror att hörselnedsättning kan leda till 66 % utanförskap och isolering i samhället -2
  • 92 % upplever att hörsel är viktigt för livskvaliteten. Ändå upplever  71 % att hörselnedsättning är en oundviklig del av åldrande vilket leder till en fördröjning i att söka vård och behandling i tid. -2

Statistiken kommer från:

1. World Health Organization. Deafness & Hearing Loss Factsheet. Tillgänglig på https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss [Senast hämtad Feb 2019]

2. The State of Hearing Report, conducted by Edelman for Cochlear, December 2018