Informationsmöte

Vad händer efter mötet?

Detta händer efter mötet

Efter informationsträffen kommer du att veta mer om hur din hörsel fungerar, vad du kan förvänta dig av vanliga hörapparater, samt när och för vem implanterbara hörsellösningar kan vara ett alternativ.

Du kommer att få tips på hur du kan gå vidare och hur du själv kan påverka din hörselsituation.

Visste du att...

  • 43% av svenskar över 50år upplever att de hör så pass dåligt att det påverkar dem i vardagen?
  • Av dem är det endast 50% som har hörapparat?
  • Av de som har hörapparat upplever över 70% att de har svårt att höra trots hörapparaten?

Statistiken kommer från en undersökning gjord av SIFO 2015-07-07