Här hittar du vad vi kommer prata om under informationsträffen


Hur fungerar hörseln

  • Normal hörsel
  • Nedsatt hörsel, vad innebär det?

Hur hörapparater fungerar

  • Olika typer av hörapparater för olika hörselnedsättning

Hörselimplantat

  • Vad är det?
  • Olika typer av hörselimplantat
  • Vem har nytta av ett hörselimplantat?

Nästa möte