Dette kommer vi til å snakke om på informasjonstreffet


Slik fungerer hørselen

  • Normal hørsel
  • Hva innebærer nedsatt hørsel?

Slik fungerer høreapparater

  • Forskjellige typer høreapparater

Hørselsimplantat

  • Hva er det?
  • Ulike typer hørselsimplantat
  • Hvem har nytte av et hørselsimplantat?

Neste informasjonstreff