4 & 18 oktober 2021

Föreningen Sveriges Hörselchefer

Utbildning för medlemmar

Utbildning för medlemmar i Föreningen Sveriges Hörselchefer (FSHC)

Tema: Hur säkerställer vi rätt behandling till rätt patient vid rätt tid?

Under denna utbildning diskuterar vi hur hörselvården på bästa sätt tar hand om patienter där hörapparaten inte räcker till och där de är i behov av implanterbara hörsellösningar.

Hur kan hörselvården ge vård av högsta kvalitet och utnyttja resurserna på rätt sätt för att få en kostnadseffektiv vård?

Vi kommer fokusera ur ett vuxenperspektiv, men ni som jobbar med barn är mer än välkomna att deltaga.

När: 4 & 18 oktober 2021

Klockan: 13.00-15.00

Var: Via webinar

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta

Program

Måndag 4:e oktober 13.00-15.00

Hur säkerställer vi rätt behandling till rätt patient vid rätt tid?

Del 1: Nulägesanalys - sjukdomsbörda, förekomst och resursutnyttjande

 • Diskutera patientresan
  • Hur ser det ut för er?
  • Vad görs på de olika klinikerna?
  • Vad krävs för ”flytt” mellan exempelvis ÖNH och hörselvården?

Måndag 18:e oktober 13.00-15.00

Hur säkerställer vi rätt behandling till rätt patient vid rätt tid?

Del 2: Verktyg för förbättrat resursutnyttjande

 • Presentation av olika lösningar
 • Diskussionsgrupper:
  • Olika lösningar och åtgärder utifrån egna erfarenhet kring arbetet med patientresan
 • Presentation av nätverk med syfte att optimera omhändertagande

Kontakt

För vidare information kontakta Erik Sand, esand@cochlear.com eller Fredrik Ny, fny@cochlear.com

Registrering

Sista anmälningsdatum är den 20 september.