Sweden / Norway / Finland / Denmark

Upcoming Events

The Event section present all of our upcoming events.

Utbildningsdag Osia och Baha

29 September 2023

Utbildningsdag om Cochlear™ Osia®-systemet och Cochlear™ Baha®-systemet för dig som är audionom i Region Skåne.

En dag för dig som är med i Cochlear Family

21 October 2023

Kom till Cochlear i Mölnlycke. Nätverka med andra användare med cochlea- och benledningsimplantat. Träffa oss på Cochlear, ställ alla dina frågor och lyssna på inspirerande föredrag.

Scroll to top