8 november 2023

Utbildningsdag om implanterbara hörsellösningar

Nu har du chansen att träffa experter och lära dig mer om implanterbara hörsellösningar

Utbildningsdagen är för dig som träffar hörapparatsanvändare som nu eller i framtiden kan vara kandidater för hörselimplantat.

Vi har satt ihop ett program för att du ska få kunskap och kunna informera dina patienter om de olika hörselimplantatslösningar som finns samt få kunskap kring skillnaderna mellan hörselimplantat och hörapparat.

Tid och plats

Datum: 8 november 2023
Plats: Mindpark, Bytaregatan 4D, 222 22 Lund

Fika och lunch ingår om du deltar på utbildningen. Kostnadsfri utbildningsdag, men eventuella resor för att delta bekostar kursdeltagaren.

Program

09.30-10.00  Fika
10.00-10.15    Välkommen och Introduktion
10.15-12.00    Cochleaimplantat

 • Uppskattad nivå av funktionsnedsättning
 • Personcentrerat & sammanhållet vårdförlopp: grav hörselnedsättning
 • Varför måste vi optimera hörseln?
 • Grundinformation och cochleaimplantat
 • När är det dags att remittera
 • Cochleaimplantat VS Hörapparat
 • Frågor

12.00-13.00  Lunch med kläm och känn
13.00-14.00  Benledningslimplantat

 • Historia om benledningsimplantat
 • Vad är benledd hörsel?
 • Vilka patienter är kandidater för benledningsimplantat?
 • Cochlear™ Baha®-systemet VS Hörapparat

14.00-14.15  Fika med kläm och känn
14.15-14.45  Fortsättning kring Benledningslimplantat

 • Cochlear™ Osia®-systemet - ett aktivt benledningsimplantat
 • Frågor

14.45-15.00 Avslut

Vi ser fram emot att lära oss tillsammans med dig i november.

Varmt välkommen att anmäla dig.

Hälsningar,

Cochlear

Registering

Scroll to top