Referensgrupp audionomer

Är du intresserad ab att vara med i en referensgrupp om programvaror?

Att vara med i en referensgrupp innebär att ni får testa och lämna synpunkter på produkter som är under utveckling. Denna input används i utvecklingen för att skapa så bra produkter som möjligt för dig som audionom och för slutanvändaren.

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

Registration