Barnaudionomerna Sahlgrenska

På fredagen den 9 februari kl. 08.00 föreläser barnaudionomerna Emma Hyrenius och Maria Valo om intressanta patientfall och berättar om vad man ska tänka på vid utprovning av benledda ljudprocessorer på barn.