Kontakt

 Vid frågor kring nätverksträffen, vänligen kontakta Ann-Charlotte Persson via e-post ann-charlotte.l.persson@vgregion.se