Betalning

 

Deltagaravgiften för nätverksträffen är 2 500 SEK. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten fakturerar din verksamhet.

Anmäl dig senast 15 december 2017. Vid anmälan efter 15 december är deltagaravgiften 3 000 SEK och i mån av plats.

Hotellrum betalas separat, klicka här för mer information.