Nätverksträff för audionomer som arbetar med benledda hörapparater

Välkomna till den fjärde nätverksträffen för audionomer som arbetar med benledda hörappareter med temat: Nästa steg

Under detta möte kommer vi fokusera på nya mätmetoder, utvärderingar, samlade riktlinjer samt diagnostik och mycket mer.

Datum: 8-9 februari 2018

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg