Välkommen till utbildning

CI för vuxna - vem, när och varför bör vi remittera?

Kriterierna för CI har förändrats mycket under senare år. Därför erbjuder vi på Sektionen för Hörselimplantat, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge en CI-utbildning i samarbete med CI-föreningen i Stockholm.

På agendan:

  • Den nya organisationen
  • Vad säger forskningen om konsekvenser av att höra dåligt?
  • Hur fungerar cochleaimplantat, EAS/Hybrid?
  • Kriterier för CI
  • Patientfall
  • Vad kan vi förvänta oss för resultat?
  • En CI-användare berättar om sin resa


Datum: 12 april

Tid: 16.30-20.00, efteråt serveras mingelmat

Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12, 101 31 Stockholm - vid Stockholms Centralstation

Utbildningen är fullsatt! Önskar du stå på väntelista går det bra att skicka dina kontaktuppgifter till Mina Eid.

Om du skulle få förhinder vänligen anmäl det till Mina Eid, Administratör/Ekonomisk Assistent på Sektionen för Hörselimplantat, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge via telefon 08-585 81749 eller e-post mina.eid@sll.se